TOP 100 sản phẩm dịch vụ vàng Việt Nam 2019

Năm 2019, Phúc Hiếu vinh sự được nhận chứng nhận TOP 100 sản phẩm dịch vụ vàng 2019 do hội sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng.