Sữa Hạt Phúc Hiếu Trên Kênh VTC10 Cùng Chương Trình Đường Đến Thành Công

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI SỮA HẠT

?Bắt đầu chỉ với ý định làm sữa hạt cho bản thân và gia đình dùng thôi, không ngờ được nhiều người ưa chuộng nên Sữa Hạt Phúc Hiếu mới ra đời. Từ ý tưởng khởi sự, sau 2 năm nghiên cứu Phúc Hiếu đã cho ra đời sản phẩm hoàn thiện.

Cảm ơn VTC10 đã viết lại câu chuyện của Sữa Hạt Phúc Hiếu